PL MUSIC AWARDS
PLMVA_FORMULARZ4TWÓRCY KLIPU

WYBIERZ KATEGORIĘ

ZGŁASZAM TELEDYSK DO KATEGORII WAŻNY PRZEKAZ:

 

* W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem (tzw. RODO) od tego dnia obowiązują m.in. zaktualizowane zasady informowania osób, których dane osobowe są wykorzystywane i w jakim zakresie. W związku z tym od 25 maja 2018 r. zmieniła się Polityka Prywatności związana z działalnością statutową Fundacji Inicjatyw Kulturalnych Plaster Polityka prwatności Fundacji Fundacji Inicjatyw Kulturalnych Plaster dostępna jest pod linkiem: https://plmva.com/politykaprywatnosci_2019.pdf

PL MUSIC AWARDS